Đăng ký tên miền    Bảng giá tên miền    Khuyến mãi tên miền    Thanh toán    Hướng dẫn    Liên hệ  

Tra cứu tên miền
Giỏ hàng [0 tên miền]  

Bảng giá tên miền Quốc tế

Tên miền
Phí đăng ký & duy trì 1 năm
.com 270,000 đồng
.net 270,000 đồng
.info 270,000 đồng
.biz 270,000 đồng
.name 270,000 đồng
.org 270,000 đồng
.in 270,000 đồng
.asia 350,000 đồng
.mobi 400,000 đồng
.tel 330,000 đồng
.us 270,000 đồng
.tv 680,000 đồng
.eu 270,000 đồng
.co 650,000 đồng
.com.co 488,000 đồng
.net.co 390,000 đồng
.org.co 390,000 đồng
.cc 450,000 đồng
.ws 270,000 đồng
.xxx 1,900,000 đồng
.me 560,000 đồng
.pw 270,000 đồng
.bike 650,000 đồng
.website 470,000 đồng
.clothing 650,000 đồng
.nyc 650,000 đồng
.guru 650,000 đồng
.holdings 950,000 đồng
.plumbing 650,000 đồng
.singles 650,000 đồng
.ventures 950,000 đồng
.camera 650,000 đồng
.equipment 450,000 đồng
.estate 650,000 đồng
.gallery 450,000 đồng
.graphics 450,000 đồng
.lighting 450,000 đồng
.photography 450,000 đồng
.diamonds 950,000 đồng
.enterprises 650,000 đồng
.tips 450,000 đồng
.voyage 950,000 đồng
.career 2,200,000 đồng
.photos 450,000 đồng
.recipes 950,000 đồng
.shoes 650,000 đồng
.cab 650,000 đồng
.company 450,000 đồng
.domains 650,000 đồng
.limo 950,000 đồng
.academy 650,000 đồng
.center 450,000 đồng
.computer 650,000 đồng
.management 450,000 đồng
.systems 450,000 đồng
.builders 650,000 đồng
.email 450,000 đồng
.solutions 450,000 đồng
.support 450,000 đồng
.training 650,000 đồng
.camp 650,000 đồng
.education 450,000 đồng
.glass 650,000 đồng
.repair 650,000 đồng
.institute 450,000 đồng
.coffee 650,000 đồng
.florist 650,000 đồng
.house 650,000 đồng
.solar 650,000 đồng
.international 450,000 đồng
.marketing 650,000 đồng
.holiday 950,000 đồng
.codes 950,000 đồng
.viajes 950,000 đồng
.farm 650,000 đồng
.menu 650,000 đồng
.uno 450,000 đồng
.buzz 800,000 đồng
.club 360,000 đồng
.construction 650,000 đồng
.contractors 650,000 đồng
.directory 450,000 đồng
.kitchen 650,000 đồng
.land 650,000 đồng
.technology 450,000 đồng
.today 450,000 đồng
.agency 450,000 đồng
.bargains 650,000 đồng
.boutique 650,000 đồng
.cheap 650,000 đồng
.zone 650,000 đồng
.cool 650,000 đồng
.watch 650,000 đồng
.immobilien 1,200,000 đồng
.social 1,200,000 đồng
.democrat 1,200,000 đồng
.ninja 450,000 đồng
.reviews 480,000 đồng
.dance 480,000 đồng
.futbol 550,000 đồng
.works 650,000 đồng
.expert 950,000 đồng
.wiki 650,000 đồng
.foundation 650,000 đồng
.exposed 450,000 đồng
.cruises 950,000 đồng
.flights 950,000 đồng
.rentals 650,000 đồng
.vacations 650,000 đồng
.villas 950,000 đồng
.tienda 950,000 đồng
.condos 950,000 đồng
.properties 650,000 đồng
.maison 950,000 đồng
.pink 350,000 đồng
.red 350,000 đồng
.shiksha 350,000 đồng
.kim 350,000 đồng
.blue 350,000 đồng
.xyz 270,000 đồng
.dating 950,000 đồng
.events 650,000 đồng
.partners 950,000 đồng
.productions 650,000 đồng
.pub 650,000 đồng
.community 650,000 đồng
.catering 650,000 đồng
.cards 650,000 đồng
.cleaning 650,000 đồng
.bid 470,000 đồng
.trade 470,000 đồng
.webcam 470,000 đồng
.berlin 1,050,000 đồng
.ink 600,000 đồng
.bar 1,450,000 đồng
.rest 750,000 đồng
.moda 900,000 đồng
.tools 650,000 đồng
.industries 650,000 đồng
.parts 650,000 đồng
.supplies 450,000 đồng
.supply 450,000 đồng
.fish 650,000 đồng
.report 450,000 đồng
.vision 650,000 đồng
.opr 350,000 đồng
.services 650,000 đồng
.capital 950,000 đồng
.engineering 950,000 đồng
.exchange 650,000 đồng
.gripe 650,000 đồng
.associates 650,000 đồng
.lease 950,000 đồng
.media 650,000 đồng
.reisen 450,000 đồng
.toys 650,000 đồng
.university 950,000 đồng
.town 650,000 đồng
.wtf 650,000 đồng
.fail 650,000 đồng
.financial 950,000 đồng
.limited 650,000 đồng
.care 650,000 đồng
.clinic 950,000 đồng
.surgery 950,000 đồng
.dental 950,000 đồng
.tax 950,000 đồng
.cash 650,000 đồng
.fund 950,000 đồng
.investments 1,850,000 đồng
.desi 430,000 đồng
.press 1,450,000 đồng
.host 1,900,000 đồng
.loans 1,850,000 đồng
.church 650,000 đồng
.guide 650,000 đồng
.life 650,000 đồng
.direct 650,000 đồng
.place 650,000 đồng
.deals 650,000 đồng
.city 450,000 đồng
.consulting 650,000 đồng
.furniture 950,000 đồng
.discount 650,000 đồng
.fitness 650,000 đồng
.schule 450,000 đồng
.gifts 450,000 đồng
.sari 450,000 đồng
.restaurant 950,000 đồng
.global 1,450,000 đồng
.accountants 1,850,000 đồng
.attorney 750,000 đồng
.lawyer 750,000 đồng
.cooking 650,000 đồng
.country 650,000 đồng
.fishing 650,000 đồng
.horse 650,000 đồng
.rodeo 650,000 đồng
.vodka 650,000 đồng
.pics 450,000 đồng
.link 220,000 đồng
.sexy 450,000 đồng
.help 450,000 đồng
.pizza 950,000 đồng
.diet 450,000 đồng
.gift 450,000 đồng
.hiphop 450,000 đồng
.christmas 650,000 đồng
.guitars 650,000 đồng
.tattoo 650,000 đồng
.hosting 650,000 đồng
.property 650,000 đồng
.photo 650,000 đồng
.audio 340,000 đồng
.juegos 340,000 đồng
.blackfriday 800,000 đồng
.careers 950,000 đồng
.beer 650,000 đồng
.flowers 600,000 đồng
.green 1,450,000 đồng
.tokyo 260,000 đồng
.black 900,000 đồng
.top 270,000 đồng
.lol 650,000 đồng
.win 650,000 đồng
.download 650,000 đồng
.dog 650,000 đồng
.hockey 990,000 đồng
.run 470,000 đồng
.taxi 990,000 đồng
.date 650,000 đồng
.faith 650,000 đồng
.team 650,000 đồng
.fashion 650,000 đồng
.garden 650,000 đồng
.wedding 650,000 đồng
.design 1,050,000 đồng
.adult 1,900,000 đồng
.casino 2,900,000 đồng
.fit 650,000 đồng
.football 475,000 đồng
.gives 650,000 đồng
.show 650,000 đồng
.poker 950,000 đồng
.porn 1,900,000 đồng
.school 650,000 đồng
.tires 1,900,000 đồng
.gold 1,950,000 đồng
.review 650,000 đồng
.vet 650,000 đồng
.party 650,000 đồng
.site 650,000 đồng
.lease 990,000 đồng
.creditcard 1,950,000 đồng
.london 1,050,000 đồng
.cooking 650,000 đồng
.guide 650,000 đồng
.vegas 1,200,000 đồng
.surf 650,000 đồng
.republican 650,000 đồng
.markets 1,250,000 đồng
.band 550,000 đồng
.space 250,000 đồng
.cricket 1,500,000 đồng
.energy 1,950,000 đồng
.science 650,000 đồng
.vote 1,500,000 đồng

Bảng giá tên miền Quốc gia (.VN)

Đối với tên miền Quốc gia (.VN) năm đầu tiên phải đóng phí đăng ký và phí duy trì, những năm tiếp theo chỉ đóng phí duy trì.

Tên miền
Phí đăng ký
Phí duy trì
.vn
350,000 đồng
480,000 đồng
.com.vn
350,000 đồng
350,000 đồng
.net.vn
350,000 đồng
350,000 đồng
.biz.vn
350,000 đồng
350,000 đồng
.info.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.pro.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.org.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.int.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.health.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.gov.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.ac.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.edu.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.name.vn
30,000 đồng
30,000 đồng
.angiang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.bacgiang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.backan.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.baclieu.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.bacninh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.baria-vungtau.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.bentre.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.binhdinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.binhduong.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.binhphuoc.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.binhthuan.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.camau.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.cantho.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.caobang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.daklak.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.daknong.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.danang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.dienbien.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.dongnai.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.dongthap.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.gialai.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hagiang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.haiduong.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.haiphong.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hanam.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hanoi.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hatay.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hatinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.haugiang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hoabinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.hungyen.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.khanhhoa.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.kiengiang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.kontum.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.laichau.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.lamdong.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.langson.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.laocai.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.longan.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.namdinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.nghean.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.ninhbinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.ninhthuan.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.phutho.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.phuyen.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.quangbinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.quangnam.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.quangngai.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.quangninh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.quangtri.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.soctrang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.sonla.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.tayninh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.thaibinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.thainguyen.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.thanhhoa.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.thanhphohochiminh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.thuathienhue.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.tiengiang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.travinh.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.tuyenquang.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.vinhlong.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.vinhphuc.vn
200,000 đồng
200,000 đồng
.yenbai.vn
200,000 đồng
200,000 đồng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VIỆT NÉT NAM

Thành lập năm 2006 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép và được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp Tên miền Quốc tế tại Việt Nam đúng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT

Hệ thống đăng ký tên miền của Việt Nét Nam được kết nối trực tiếp với tổ chức quản lý tên miền tại nước ngoài nên có thể cung cấp tên miền với chi phí phù hợp nhất.

Công ty Việt Nét Nam đã đăng ký hàng ngàn tên miền khác nhau, khách hàng của Công ty đến từ rất nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Địa chỉ Địa chỉ: 349 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại Điện thoại: (08) 3991 5088 - (08) 6292 1697
Email Email: sales@tracuutenmien.com - kythuat@tracuutenmien.com
Trang web www.tracuutenmien.com

HOTLINE: 0908 360 092

Chấp nhận thanh toán

Tra cứu tên miền

Đăng ký tên miền